Korczew: Przed MIAS

Ruda, Tokary, Starczewice, Czaple Górne, Bartków Stary i Korczew – to pięć sołectw, które mogą skorzystać na tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS. Nabór wniosków już się rozpoczął.

- Zgodnie z zasadami można uzyskać dofinansowanie wysokości 10 tys. zł, ale nie więcej niż na 50 proc. wartości zadania, na dane sołectwo. Każda z gmin może starać się o takie wsparcie dla 5 sołectw – mówi wójt gminy Korczew Sławomir Wasilczuk.

W Urzędzie Gminy trwają jeszcze rozmowy, ale wstępna koncepcja zakłada, że MIAS w tym roku może pomóc między innymi w  zakupie klimatyzatorów  świetlic w Rudzie  i Czaplach Górnych.

- Mieszkańcy narzekają na upał latem i zimno zimą. To szczególnie uciążliwe w Czaplach Górnych, gdzie podczas wyborów mieści się siedziba komisji wyborczych – mówi wójt.

Kolejną miejscowością są Tokary, które potrzebują remontu dawnego sklepu. Budynek pozyskany przez gminę od GS stoi pusty prawie 5 lat . – Chcemy go wyremontować i przeznaczyć na spotkania dla młodzieży, ze stołem do bilardu. Może z siłownia zewnętrzną. Jeśli uda się pozyskać wsparcie z MIAS, gmina dodatkowo wesprze prace.

Podobny projekt czeka Starczewice. Wieś pozyskała budynek po sklepie od GS a potem przekazała budynek gminie. Po remoncie mogłyby odbywać się tam zebrania wiejskie czy różańce.

Na co MIAS przydałby się w Bartkowie Starym? Samorządowcy z Korczewa rozważają plac zabaw, ale jeszcze trwają analizy.