Nowe drogi

Odtworzone rowy, nowe przepusty i gładka nawierzchnia asfaltowa – warunki dojazdu do wsi Krynki poprawiły się diametralnie. Z nowej nawierzchni korzystają też mieszkańcy wsi Grabowiec.

Więcej

Świetlice po liftingu

Gmina Paprotnia zdobyła dofinansowanie do inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS  pozwala każdej gminie na zdobycie dofinansowań wysokości 10 tys. zł do 5 sołectw. 

Więcej