Paprotnia: Przetargi rozstrzygnięte, prace ruszają

W Urzędzie Gminy Paprotnia zostały rozstrzygnięte dwa przetargi dotyczące przebudowy dróg ważnych dla lokalnej społeczności. To oznacza, że prace będą mogły się rozpocząć. Chodzi  o przebudowę drogi gminnej biegnącej od drogi powiatowej do Grabowca i o drogę z Hołubli do Krynek.

- Wykonawcy zostali wyłonieni. Nasze pierwsze, ważne inwestycje drogowe zaczynają się, a w kolejce są już kolejne – przyznaje wójt gminy Paprotnia Leszek Trębicki.

Na budowę dróg, o których mowa, gmina pozyskała dwie dotacje na kwotę przeszło 600 tys. zł.

Pierwsza modernizacja będzie odbywać się dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z  tzw. powodziówek, czyli funduszu przeznaczonego na usuwanie klęsk żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tu gmina uzyskała aż 550 tys. zł.

Wójt Leszek Trębicki odebrał promesę 23 maja.

Ta kwota pozwoli na pokrycie kosztów będącego w najgorszy stanie i liczącego 875 m remontu drogi gminnej nr 360606W z Hołubli do Krynek

Drugą ważną drogą, na którą gmina dostała zewnętrzne dofinansowanie i w sprawie której został rozstrzygnięty przetarg, jest droga gminna  nr 360609W, prowadząca od drogi powiatowej do miejscowości Grabowiec.

Samorząd dostał 65 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego.

Większość funduszy na przeprowadzenie prac wyłoży gmina. Zostanie przebudowany odcinek ma długość 768 m. Jak zapowiada Leszek Trębicki, przebudowa wpłynie na poprawę warunków codziennych dojazdów dla mieszkańców Grabowca i okolic.