Korczew stawia na turystykę

Taras widokowy w Laskowicach? Katamarany na Bugu? Tak! To całkiem realna perspektywa w gminie Korczew,  która chce jeszcze lepiej wykorzystywać swoje walory turystyczne i ciekawą historię, by przyciągać turystów. Temu ma służyć projekt turystyczny „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych”, Polska Ukraina Białoruś.

Ten projekt Gmina Korczew złożyła wspólnie z Gminą Drohiczyn. Liderem projektu jest Gmina Drohiczyn.

- Chcemy utworzyć taras widokowy w Laskowicach. Z tego miejsca turyści będą mogli obserwować całą Dolinę Bugu. Potem popłyną katamaranami wzdłuż rzeki – mówi wójt gminy Korczew Sławomir Wasilczuk.

Liderem tego projektu jest Drohiczyn, ale Korczew zyskuje na nim dużo.

-  Nie tylko powstanie taras widokowy, ale i zaprojektujemy przyczółek przy rzece, kupimy katamarany. Chcemy lepiej wykorzystywać nasze wspaniałe walory i historię. Wszystko po to żeby przyciągnąć turystów do naszej gminy. Mamy duży potencjał turystyczny i historyczny. Oba można połączyć, by wykorzystać je optymalnie, dla dobra gminy – dodaje wójt.

Samorząd chce zdobyć na to dofinansowanie w ramach projektu „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych”. Zakłada rozwój zaplecza turystycznego w gminie poprzez budowę wieży widokowej, wiaty wypoczynkowej, oraz obiektów małej architektury. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z gminą Drohiczyn i dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2014-2020. Dofinansowanie projektu wynosi 90 proc.