Ekologiczny Korczew

 Gmina Korczew znalazła się wśród 7 mazowieckich gmin, którym udało się uzyskać unijne dofinansowanie do wymiany pieców. Jak co roku gmina stara się o dofinansowanie do wymiany azbestu. 

Lista rankingowa dotycząca wymiany pieców jest już ogłoszona.

Wspólny projekt gmin Korczew i Jabłonna Lacka był jedynym z subregionu siedleckiego, który został zakwalifikowany do dofinansowania.

Zgodnie z zasadami, projekt musi został zrealizowany do 2022 r. Jednak wójt gminy Korczew Sławomir Wasilczuk zapowiada, że gmina będzie starała się zrealizować go wcześniej.

Rozpoczęcie realizacji gmina chce spiąć  z dostawą gazy ziemnego do naszej gminy tak, aby nowe piece można było już podłączać do gazu. W Urzędzie Gminy jest już lista wstępnych deklaracji. Zapisy były prowadzone przed naborem wniosków. Swój akces zadeklarowało ok 80 z gminy Korczew i ponad 30 z Jabłonny Lackiej.

Tęcza - będzie nowe boisko

Sportowcy z Tęczy Korczew  przygotowują się do nowego, wiosennego sezonu i z niecierpliwością czekają na planowaną przez Urząd Gminy w Korczewie modernizację boiska.

Piłkarze z Tęczy grają w siedleckiej klasie „A”.

-   Nasze boisko nie spełnia wymogów, nie jest wymiarowe. Nie dostaliśmy więc licencji. Musimy grać w Mordach. Tylko poszerzenie boiska poprawi naszą sytuację – mówi prezes „Tęczy” Korczew Stanisław Zdun.

Azbest

Gmina Korczew jak co roku złożyła wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie usuwania azbestu.

Taki wniosek składamy o tej porze co roku. W ten sposób od 9 lat już udało nam się już usunąć 50 ton azbestu rocznie. Robimy to sukcesywnie. Mamy duże potrzeby w tym kierunku. Zgłasza się wielu mieszkańców. To ważne, żeby azbest nie lądował np. lasach, ale aby trafiał do utylizacji

W tym roku wnioski złożyło ok 30 gospodarstw.  

Gmina składa wnioski na początku roku a lista gmin, które otrzymały dofinansowanie jest ogłoszona zwykle w połowie roku.