Korczew: Remont zmierza ku końcowi

Urząd Gminy w Korczewie po przeszło 20 latach doczekał się gruntownego remontu. Zmienia się elewacja, budynek przechodzi kompleksowy remont wewnątrz. Będą instalacje solarne. Na te prace gmina pozyskała 330 tysięcy złotych z RPO.

Ten budynek długimi latami prosił się o remont. Nie prowadzono w nim żadnych prac od lat 90-tych, czyli od kiedy powstał.

Prace są w toku.

Prowadzone są w całym budynku i wiążą się z uciążliwościami zarówno dla urzędników, jak i dla petentów. Zarówno jedni, jak i drudzy uzbroili się w cierpliwość i zdają sobie sprawę, że to konieczne, żeby warunki pracy i obsługi mieszkańców poprawiły się.

Remont jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap to termomodernizacja i miała zakończyć się do końca października a drugi (prace wewnątrz budynku) do końca listopada.

Remont obejmuje prace przy elewacji i remont wewnątrz – na ścianach, podłogach, malowanie i wymianę podłóg, drzwi, stolarkę klimatyzatory.

Władze gminy już myślą o wymianie komputerów. Starają się o dofinansowanie. Zostały złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, w ramach do RPO.