Ekologiczny Korczew

 Gmina Korczew znalazła się wśród 7 mazowieckich gmin, którym udało się uzyskać unijne dofinansowanie do wymiany pieców. Jak co roku gmina stara się o dofinansowanie do wymiany azbestu. 

Więcej