Korczew: Nowe drogi

Gmina Korczew stara się o dofinansowania do budowy dróg. Władze gminy chcą rozpocząć prace na drodze - Czaple - Zaleś – Mogielnica.

- Teraz to droga częściowo brukowa, częściowo żwirowa. Codziennie jeździ po niej autobus dowożący dzieci do szkoły. To droga bardzo potrzebna  i musi być w dobrym stanie – mówi wójt gminy Korczew Sławomir Wasilczuk.

Wniosek o dofinansowanie trafił już do PROW Urzędu Marszałkowskiego  i jest po wstępnej pozytywnej ocenie.

Więcej