Laskowice: O błocie zapominają

O dofinansowanie budowy tej drogi gmina Korczew starała się na początku roku. Wszystko poszło zgodnie z planem. Prace już się zakończyły.

 

Mowa o liczącym prawie kilometr (990 metrów) odcinku drogi gminnej w Laskowicach. To drugi etap modernizacji. Pierwszy fragment drogi został zakończony, ale mieszkańcy korzystający z odcinka drogi gruntowej nadal skarżyli się na błoto.

 

Projekt „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Laskowice – etap II” zakładał  budowę odcinka drogi asfaltowej długości 990 m i utwardzenie poboczy.

Zbudowany odcinek jest drogą dojazdową do pól i Kolonii Laskowice.