Kotuń: Jest dotacja, będzie modernizacja

Jeszcze w tym roku mieszkańcy północnej części Kotunia będą mieć lepsze warunki dojazdu do swoich domostw. Poprawią się komfort kierowców i  bezpieczeństwo pieszych. Wszystko za sprawą modernizacji ul. Ogrodowej, na którą dofinansowanie zdobył wójt Kotunia Grzegorz Góral. Drugą ulicą, która zmienia się na lepsze jest Łąkowa. W przypadku tej pierwszej prace dopiero się rozpoczną, a w drugiej - są w toku.

7 maja wójt Grzegorz Góral podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie w ramach PROW.  

Dlaczego modernizacja części odcinka ul. Ogrodowej jest tak ważna dla mieszkańców Kotunia?

- Łączy główną ulicę miejscowości – Siedlecką z wieloma mniejszymi ulicami, z których codziennie korzystają mieszkańcy a niestety, stan nawierzchni pogarszał się z roku na rok. Mieszkańcy alarmowali i domagali się rozpoczęcia prac – mówi wójt.

Żeby zacząć prace, oczywiście potrzebne były pieniądze. Wójt starał się o dofinansowanie z zewnątrz. Udało się je pozyskać w Urzędzie Marszałkowskim. Umowę o dofinansowanie tej inwestycji w ramach PROW Grzegorz Góral podpisał w Urzędzie Marszałkowskim 7 maja.  

Na ul. Ogrodową gmina dostała 1, 21 mln zł. Szacunkowa wartość inwestycji to ponad 1,9 mln. zł.

W ramach przebudowy ul. Ogrodowej, na odcinku 375 m, od ul. Szkolnej, do ul. Nadrzecznej, powstanie nowa nawierzchnia jezdni asfaltowej (szerokości 6 metrów),  z jednostronnym chodnikiem dla pieszych (szerokości 2 metrów).

Długość odcinka do przebudowy wynosi 375 m.

W planach jest także odwodnienie. Dotychczasową kanalizację deszczową z kręgów betonowych zastąpią rury PCV. Nimi wody opadowe odprowadzane będą do rzeki Świdnica. Na końcowym odcinku kanału zostanie zamontowany separator substancji ropopochodnych.

Przetarg zostanie ogłoszony na przełomie maja i czerwca. Przebudowa ma zostać zrealizowana do  końca bieżącego roku.  

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, do 30 czerwca zakończą się prace na ul. Łąkowej w Kotuniu.

W ramach tej inwestycji powstaje nawierzchnia asfaltowa szerokości 5 m i długości 417 metrów. Po południowej stronie drogi chodnik dla pieszych  szerokości 2 metrów.

Na potrzeby odwodnienia drogi, wybudowano zostanie kanalizację deszczowa.

W tym wypadku wartość inwestycji to 670 tys. zł. Jest w całości sfinansowana z budżetu gminy.

 

Kotuń: O 3 Maja, wolności i Unii Europejskiej

Zaczęli w Reymontówce koncertem, potem byli w kościele i przed pomnikiem, a skończyli w Zespole Oświatowym. Jak potem kilkakrotnie podkreślano w oficjalnych przemówieniach, obchody 3 Maja w gminie Kotuń różniły się od poprzednich, były inne i jeszcze ciekawsze, niż poprzednie. I o to organizatorom chodziło!

Więcej