Świetlice po liftingu

Gmina Paprotnia zdobyła dofinansowanie do inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS  pozwala każdej gminie na zdobycie dofinansowań wysokości 10 tys. zł do 5 sołectw. 

Te możliwości gmina Paprotnia wykorzystała w 100 proc. Wnioski do MIAS zostały  złożone dla sołectwa Rzeszotków (Ogrodzenie świetlicy wiejskiej), Łęczycki (Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej), Koryciany (Ułożenie kostki brukowej i budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej), Czarnoty (termomodernizacja świetlicy) i Trębice Dolne (Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębice Dolne).