Nowe drogi

Odtworzone rowy, nowe przepusty i gładka nawierzchnia asfaltowa – warunki dojazdu do wsi Krynki poprawiły się diametralnie. Z nowej nawierzchni korzystają też mieszkańcy wsi Grabowiec.

Drogę między Krynkami a Hołublą zniszczyły ulewne deszcze. Gmina skorzystała z dofinansowania w ramach tzw. powodziówek, czyli specjalnych funduszy MSWiA. Mieszkańcy wsi Krynki, którzy codziennie korzystają z tej drogi łączącej ich wieś z Hołublą musieli omijać dziury i wyboje.

Teraz mają nową drogę w doskonałym stanie. Powstała nowa nawierzchnia, odtworzono rowy i pobocze. Prace zakończyły się wraz z końcem października.

Promesa MSWiA wyniosła 379 tys. 69 zł i pokryła 80 proc. kosztów.

Władze gminy zdobyły kolejne dofinansowanie. Tym razem z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na przebudowę fragmentu drogi gminnej biegnącej od powiatówki do Grabowca, liczącego 768 metrów.

To nie koniec modernizacji dróg gminnych. Kolejną drogą ma być droga, którą dojeżdżają mieszkańcy wsi Strusy.