Paprotnia: Bogatszy fundusz

Gmina Paprotnia chce zdobyć dofinansowanie do inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS. Dzięki dodatkowemu wsparciu może udać się przeprowadzenie dodatkowych inwestycji.

Więcej

Najlepsze gospodynie w gminie Paprotnia

Na Gminną Olimpiadę Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości 13 marca do świetlicy wiejskiej w Hołubli przyjechało dwadzieścia pięć pań z terenu całej gminy Paprotnia. Rozwiązywały test przygotowany przez organizatora spotkania – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Więcej