Złote gody

W ubiegłym roku dwadzieścia pięć, w tym 26 małżeństw z 50 - letnim stażem,  z terenu gminy Siedlce, odebrało przyznawane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Więcej