Rekordowa OSP Wodynie

33,5 sek. - tyle strażakom z Wodyń zajęło rozwinięcie linii gaśniczej! Ten rewelacyjny wynik drużyna osiągnęła podczas niedzielnych (30 czerwca) Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wodynie.

W Seroczynie rywalizowało szesnaście drużyn, reprezentujących dziewięć jednostek OSP. Były wśród nich męskie drużyny pożarnicze (Grupa „A"), drużyny kobiece (Grupa „C”) i młodzieżowe drużyny pożarnicze (MDP). 
Jako pierwsza została rozegrana sztafeta pożarnicza. Tu najszybsi byli druhowie z Rudnika Małego. Osiągnęli wynik 59,7 s. Zaraz za nimi znalazł się zespół OSP Wodynie (60,3 s.), trzecie miejsce zdobyli druhowie OSP Seroczyn (60,65 s.).

 

Spośród drużyn młodzieżowych w sztafecie najlepsi okazali się zawodnicy z OSP Rudnik Mały, a w kategorii kobiecej druhny OSP Wodynie. 

O tym, kto stanął na podium ostatecznie zadecydowały ćwiczenia bojowe. W tej właśnie części rozgrywek konkurencję ukończyła drużyna z OSP Wodynie. Rozwinięcie linii gaśniczej zajęło im zaledwie 33,5 s. Ten właśnie wynik przesądził o wygranej.  

Zwycięzcami w  kategorii MDP była drużyna OSP Rudnik Mały, a w kategorii kobiecej OSP Seroczyn. 
Do zdobywców pierwszych miejsc trafiły puchary i nagrody  finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – pożarniczego. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy za poszczególne miejsca. 

Zwycięstwo OSP Wodynie zadecydowało o tym, że ta drużyna będzie reprezentować gminę Wodynie w zawodach na szczeblu powiatowym.

 

W Wodyniach inwestycja za inwestycją

Prace na trzech ulicach, remonty świetlic, OSA, inwestycje w oświatę i Aktywne Tablice. W Gminie Wodynie ostatnio dużo się dzieje. 

Seroczyn się zmienia

Prace na ul. Osiedlowej i Wernera w Seroczynie w pełni. Obie ulice leżą blisko kościoła, do którego regularnie przyjeżdżają mieszkańcy kilkunastu miejscowości z gminy Wodynie.

Na to zadanie gmina dostała dofinansowanie wysokości 500 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Projekt „Renowacja zabytkowego układu urbanistycznego w Seroczynie” zakłada przebudowę  ul. Osiedlowej i Wernera na długości ok. 460 m.

Przed końcem października, kiedy planowane jest zakończenie inwestycji, kierowcy będą mogli korzystać z przebudowanych ulic, zatok parkingowych, chodnika i kanalizacji deszczowej. Projekt przewiduje zagospodarowanie terenów zielonych i tablice informacyjne. Tymczasem na ul. Glinianej w Seroczynie prace właśnie się zakończyły. Gliniana z gruntowej stała się ulicą wyłożoną kostką. Prace pochłonęły 190 tys. zł, z czego 142 tys. zł. to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
- Gliniana to boczna ulica. Jednak ważna dla wielu mieszkańców dojeżdżających nią do domów. Mieszkańcy prosili o rozpoczęcie prac, a my staraliśmy się o dofinansowanie. Złożyliśmy wniosek, ale na rozstrzygnięcie musieliśmy poczekać kilka miesięcy. W tym czasie rozpoczęliśmy już prace. Ich zakończenie prawie zbiegło się w czasie z przyznaniem nam dofinansowania – mówi wójt gminy Wodynie Wojciech Klepacki.

Jeszcze tym roku w Seroczynie, za przedszkolem, powstanie kompleks OSA (Otwarte Strefy Aktywności). Gminie udało się dostać dofinansowanie z rządowego programu. W ramach kompleksu w Seroczynie znajdą się: urządzenia do ćwiczeń dla dorosłych, stół zewnętrzny do piłkarzyków i do tenisa stołowego, utwardzenia z kostki brukowej, ławek i terenów zielonych.
Wszystko to będzie kosztować 55 tys. zł (dofinansowanie z Ministerstwa Sportu wyniesie 35 tys. zł). 

Świetlice w Wodyniach, Kołodziążu i Żebraczce

Niedawno zakończył się kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Kołodziążu. Kilka dni temu rozpoczęły się prace przy elewacji budynku remizy OSP w Seroczynie, gdzie także mieści się siedziba Klubu Seniora. Równolegle trwa również remont świetlicy w Żebraczce. Na początku tego roku wyremontowana została również świetlica wiejska w Wodyniach, w której wyremontowano siłownię, korytarz oraz toalety. 

 

Aktywne tablice i oświata
We wszystkich trzech szkołach gminy Wodynie (w zespołach w Wodyniach, Seroczynie i SP w Rudzie Wolińskiej), niebawem pojawią się Aktywne Tablice. Zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego będzie możliwy dzięki dofinansowaniu zdobytemu przez gminę. Przyznało je Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu „Aktywna Tablica”. Program jest realizowany od 2017 r. 
- O dofinansowanie w ramach „Aktywnej tablicy” staraliśmy się po raz pierwszy w ostatnim naborze programu. Jednak nasze placówki nie miały szans, ponieważ prędkość internetu nie spełniała jeszcze wymogów programu. Teraz to się zmieniło. Zawnioskowaliśmy i udało się. Skorzystają na tym uczniowie naszych szkół – mówi wójt.
Sprzęt – kompletne zestawy tablic i monitorów, trafią do szkół zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez nie we wnioskach.
To nie jedyne inwestycje w oświatę. Stołówka w Zespole Szkół w Wodyniach zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt. Ta inwestycja również zostanie dofinansowana. 
W Woli Wodyńskiej, Rudzie Wolińskiej i Budach doposażono trzy place zabaw w urządzenia zabawowe.