Drogi ponad podziałami

 Aż 8 mln 860 tys. zł z rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trafi do powiatu siedleckiego. To duży sukces biorąc pod uwagę, że pula na całe Mazowsze wynosiła 24 mln zł. 4 kwietnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie grupie samorządowców wybranych z całego Mazowsza wręczano promesy na dofinansowanie, odbudowę i remonty dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych. W imieniu powiatu siedleckiego promesę odebrał starosta siedlecki Dariusz Stopa. – To, że powiat siedlecki znalazł się w gronie samorządów, które odebrały to wsparcie bardzo nas cieszy i jest dowodem na to, że zawsze warto być ponad podziałami, kiedy chodzi o dobro mieszkańców – mówi starosta Dariusz Stopa.

Więcej

Jak recytować, to w Reymontówce!

29 uczniów  z terenu całego powiatu siedleckiego 21 marca przyjechało do Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Przyjechało, by uczestniczyć w Eliminacjach Powiatowych XIV Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Między wierszami”. W tym roku poziom był tak wysoki, że jury miało problem z wyborem zwycięzców. Ostatecznie przyzało więcej nagród, niż planowano.

Więcej